Wie we zijn.

Hernieuwbare energie op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen de juiste prijs. Daar staan wij voor.

Repower Your Energy.

Welkom in de nieuwe energiewereld!

De nieuwe energiewereld is zich in een rap tempo aan het ontvouwen. We bevinden ons in een snel veranderende energiemarkt.  Steeds meer decentraal georganiseerd in plaats van centraal. Zo ontstaan er kansen voor nieuwe ideeën, functies en rollen. Wie zorgt dat vraag en aanbod zoveel mogelijk samenkomen? En hoe gaan we energieoverschotten opslaan en benutten wanneer ze hard nodig zijn? We moeten anders over energie gaan nadenken en organiseren. Alleen zo kunnen we ons energiesysteem snel verduurzamen en tegelijkertijd betrouwbaar en betaalbaar houden. Repowered pakt in deze nieuwe dynamiek een onmisbare rol in het decentrale energiesysteem van de toekomst. 

Repowered is opgericht in 2019 door Jeroen van den Berg en Dirk Jan Masselink. Dankzij hun ervaring in de energiewereld de perfecte uitgang-situatie om met het energiesysteem van morgen vorm te geven. Al snel was duidelijk dat flexibiliteitsoplossingen een cruciale rol gaan spelen in de energiemarkt van de toekomst.

Repowered is een purpose driven organisatie en heeft als missie om duurzame energie beschikbaar te maken op momenten dat het ook daadwerkelijk nodig is. Dit doen wij vanuit onze jarenlange expertise in de energiesector, vanuit zowel de energiehandel als netbeheer en hebben daarbij een duidelijke visie op de rol en kansen van flexibiliteit in het energiesysteem. 

Vanuit ons kantoor in Groningen helpen we overheden, bedrijven en lokale energie-initiatieven om de transitie naar een duurzaam energiesysteem vorm te geven.

Van een traditioneel centraal vraaggestuurd energiesysteem bewegen we ons naar een decentraal aanbodgestuurd systeem. De verdere integratie van niet stuurbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, zorgt in een toenemende mate voor behoefte aan flexibiliteitsoplossingen. De markt voor flexibiliteit wordt traditioneel ingevuld door fossiele energiecentrales, maar biedt in toenemende mate kansen voor nieuwe rollen, partijen en verdienmodellen. Naast afnemer of opwekker van energie, worden bedrijven ook afnemer of leverancier van flexibiliteit. Benieuwd welke kansen er voor jou liggen? We zoeken het graag samen uit!

Get Repowered for the future!