Expertises

Flexibiliteitsdienst

Marktcurtailment

Batterij

Smart Energy Hub

Waterstof

Flexibiliteitsdienst

Bij vraagsturing zetten we slimme algoritmes in om zoveel mogelijk van uw geproduceerde zonne-energie zelf consumeren. Dit doen we via ons Repower platform. Het aansturen van een flexibele energie-asset zoals een batterij maar ook systemen in een productie proces, levert veel op zowel financieel als op het gebied van duurzaamheid!  

Vraagsturing, waarom?

 • Zo veel mogelijk opgewekte energie zelf gebruiken
 • Minder transportkosten
 • Onmisbaar voor de energietransitie
 • Hogere opbrengst per kWh
 • Optimaal energie inkopen

Marktcurtailment

Met toegang tot verschillende energiemarkten via ons Repower platform, zorgen wij ervoor dat úw energie op het juiste moment wordt verkocht tegen de beste prijs. Dit in tegenstelling tot gangbare energiecontracten (PPA’s), waarin geen rekening wordt gehouden met kansen in de verschillende energiemarkten en waar u dus potentiële waarde mislopen! Wij noemen dit marktcurtailment. 

 

Marktcurtailment, waarom?

 • Meer opbrengst per opgewekte kWh
 • Geen lange contracten
 • Inspelen op de volatiliteit van de energiemarkt
 • Congestie management
 • Transparante werkwijze

Batterij

Wilt u weten wat de businesscase van een batterij is? Een batterij kan worden ingezet om de mate van zelfvoorzienendheid te vergroten maar ook als een stand-alone asset met een eigen verdien model.  Repowered denkt graag met u mee over wat elektriciteitsopslag voor u kan betekenen.

Energie-opslag, waarom?

 • Kleinere aansluiting mogelijk
 • Een zonne-installatie realiseren met netcongestie
 • Geen zonne-energie weggooien
 • Verhoog de waarde van uw zonnestroom
 • Verhogen mate van zelfvoorzienendheid

Smart Energy hub

De energietransitie is in volle gang. Energie wordt steeds vaker decentraal opgewekt en dat vraagt om een nieuwe manier van energie produceren, inkopen, gebruiken, terug leveren en opslaan. Repowered biedt vooruitstrevende en kostenbesparende oplossingen onder de noemer Smart Energy Hub. 

Smart Energy Hubs, waarom?

 • De verschillende duurzame energiebronnen (wind, zon en biomassa) worden beter benut;
 • Het openbare energienet wordt beter ondersteund en minder belast;
 • Minder afhankelijk van het openbare net en van fossiele brandstoffen.

Waterstof

Waterstof is met een enorme opmars bezig in de energietransitie. Er gebeurt dan ook veel met waterstof op allerlei gebieden. Cv-ketels, bussen en personenauto’s worden erop aangedreven, maar ook gasgestookte centrales zoals in Eemshaven worden omgebouwd tot waterstofcentrales. Repowered denkt graag met u mee wat waterstof voor u kan betekenen.

Waterstof, waarom?

 • Faciliteren van off-grid zon/wind realisatie
 • Reduceren van curtailment op de aansluiting
 • Verduurzamen van industriële processen
 • Verduurzamen van zwaar transport
 • Waterstofproductie als bron van flexibiliteit
 • Zonne-installatie aansluiten zonder netcapaciteit
 • Makkelijker op te slaan