Begrippenlijst

Repowered Begrippen

ACM

Ieder jaar berekent de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de maximale tarieven die u als leverancier voor warmte mag vragen. In de wet staat dat de warmtetarieven aan de gasprijzen zijn gekoppeld. 

ATO

ATO staat voor Aansluit- en Transport Overeenkomst. Dit is een overeenkomst tussen de energieleverancier en de netbeheerder omtrent je aansluiting op het elektriciteitsnet van de netbeheerder en het transport van elektriciteit.

 

Curtailment

Curtailment betekent letterlijk inperken. Binnen de energiewereld houdt dat in dat de capaciteit van bijvoorbeeld windmolens of zonneparken tijdelijk kan worden teruggeschroefd. Op deze manier kunnen wind- en zonneparken bijdragen aan het in balans houden van het energienet, juist op momenten dat er meer aanbod dan vraag is.

BRP

Balance Responsible Parties (BRP’s), voorheen ook programmaverantwoordelijken of PVs genoemd, zijn financieel verantwoordelijk voor het handhaven van de  balans tussen vraag en aanbod van energie in hun portfolio. Alle aansluitingen in NL hebben een balansverantwoordelijke partij.

Aansluitcapaciteit

De aansluitcapaciteit geeft aan hoeveel gas en/of elektriciteit u tegelijkertijd kunt gebruiken. Voor elektriciteit wordt de maximale stroomsterkte aangegeven in ampères en voor gas wordt het aangegeven in kubieke meters per uur (m³/h).  

Dagstroom en nachtstroom

Energieleveranciers noemen dagstroom en nachtstroom ook wel dubbel tarief. In tegenstelling tot ‘enkel tarief’ betaal je een lager energietarief voor ’s nachts, de weekenden en de feestdagen. Overdag betaal je relatief een iets hoger energietarief. Of dagstroom en nachtstroom voordelig voor je kan uitpakken, hangt af van je gedrag en wanneer je relatief de meeste energie gebruikt.

EAN-code

De EAN-code (European Article Number) is een uniek getal van 18 cijfers. Elke gas- en elektriciteitsaansluiting in Nederland heeft haar eigen EAN-code. Gaat u verhuizen of wilt u overstappen naar een andere energieleverancier? Dan heeft uw nieuwe leverancier uw EAN-code nodig om dit voor u te regelen. 

Energie terugleveren

U wilt zelf elektriciteit opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen op uw dak. Deze elektriciteit gebruikt u voor een deel zelf. Wat u niet gebruikt, gaat via uw meter naar het elektriciteitsnet. Dat heet terugleveren.

Grootverbruiker

Wat is een grootverbruiker? Volgens de Elektriciteitswet ben je een grootverbruiker als je een aansluiting hebt die groter is dan 3×80 Ampère (vanaf 100.000 kWh). Bij de Gaswet betreft dit een aansluiting met de capaciteit groter dan G25 en meer dan 40 m³ gas per uur doorlaat.

ODE

ODE is de afkorting voor ‘Opslag Duurzame Energie‘. Het is een heffing: een toeslag op elke verbruikte kWh elektriciteit en m³ gas. Op die manier stimuleert de overheid om zuiniger om te gaan met energie.

watt / kWh / MWh en GWh

1 kilowattuur (kWh) = 1000 wattuur (Wh) 1 megawattuur (MWh) = 1000 kilowattuur (kWh) 1 gigawattuur (GWh) = 1000 megawattuur (MWh)

Een paar voorbeelden om eenheden om te rekenen:

1 kWh = 3600.000 joule = 3600 kJ = 3,6 MJ

1 calorie = 1 cal = 4,2 joule = 4,2 J

1 kilowatt = 1000 watt = 1000 joule per seconde = 1000 J/s = 1 kJ/s

Een paar voorbeelden van energie en vermogen:

Een forse stofzuiger heeft soms een vermogen van 1 kW, ofwel 1000 Watt, en verbruikt dus per seconde 1000 joule.

Deze stofzuiger verbruikt elk uur dat hij aanstaat 1 kWh.

Een standaard Nederlands huishouden verbruikt in één jaar bijvoorbeeld 3500 kWh aan elektrische energie.

Hetzelfde standaard Nederlands huishouden verbruikt ruwweg 1500 m³ aan aardgas per jaar. Als je dat wil vergelijken met het elektriciteitsverbruik moet je weten hoeveel energie in 1 m³ aardgas zit: dat is grofweg 36000 kJ energie, wat weer om te rekenen is naar 10 kWh. Het energieverbruik per jaar van dat huishouden voor aardgas is dus 1500 x 10 kWh = 15.000 kWh. Dat is fors meer dan de hoeveelheid die dat huishouden aan elektrische energie verbruikt.

De totale productie van duurzame energie in juli 2018 was 3,9 petajoule (PJ). 1 petajoule, ofwel 1 biljard (1.000.000.000.000.000) joule, is voldoen om ongeveer 15.000 huishoudens een jaar lang van energie te voorzien.

SDE+

De SDE++ is een zogeheten exploitatiesubsidie met een lange looptijd. Dit betekent dat u subsidie krijgt voor de productie van duurzame energie of voor de reductie van CO2-uitstoot. De uitbetaling van de subsidie start als uw installatie is gebouwd en in gebruik is genomen.