Repower your energy.

Wij zijn Repowered.

Hernieuwbare energie op het juiste moment, op de juiste plaats en tegen de juiste prijs. Daar staan wij voor. 

Welkom in de nieuwe energiewereld, welke rol ga jij spelen?

Van een traditioneel centraal vraaggestuurd energiesysteem bewegen we ons naar een decentraal aanbodgestuurd systeem. De verdere integratie van niet stuurbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie, zorgt in een toenemende mate voor behoefte aan flexibiliteitsoplossingen. De markt voor flexibiliteit wordt traditioneel ingevuld door fossiele energiecentrales, maar biedt in toenemende mate kansen voor nieuwe rollen, partijen en verdienmodellen. Naast afnemer of opwekker van energie, worden bedrijven ook afnemer of leverancier van flexibiliteit. Benieuwd welke kansen er voor jou liggen? We zoeken het graag samen uit! 

Wat we doen.

Consultancy

De huidige uitdagingen in de energietransitie vragen om een frisse en vernieuwende blik. Om afscheid te kunnen nemen van fossiele brandstoffen als energiedrager, moet we toewerken naar een decentraal georiënteerd  energiesysteem op basis van duurzame energiebronnen. Wij helpen bedrijven, instanties en overheden bij het ontwikkelen van haalbare business cases voor nieuwe energievormen.

Flex Service Provider

Energie benutten wanneer er zon en wind is. Bij vraagsturing zetten wij technologie zoals batterijen en slimme algoritmes in om zoveel mogelijk van de geproduceerde duurzame-energie zelf te consumeren. Hiermee kunt je als bedrijf besparen op energiebelastingen en transportkosten. Door de toegang die Repowered heeft tot de energiemarkt, optimaliseren wij ook het rendement. Wij hebben een platform ontwikkelt  waarmee we onze Flex Service Provider (FSP) dienst voor iedereen beschikbaar stellen.

Waar we mee helpen.

Meer profiteren van opgewekte stroom?

We kunnen het rendement van je zonne- en/of windpark optimaliseren met ons SMART-Repower platform. We optimaliseren de inkoop per dag en minimaliseren tegelijk de onbalans risico’s. Meer weten over hoe we dit doen? Neem contact met ons op.

Opwekken in congestiegebied?

Geen of beperkte mogelijkheid om opwek terug te leveren door congestie op het net? Ontdek de mogelijkheden door het inzetten van batterijen en/of waterstof in de energieketen. Aan de hand van onze customized simulaties brengen we de mogelijkheden in kaart op zowel technisch als financieel vlak. Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen? Neem contact met ons op. 

Lokaal vraag en aanbod van energie afstemmen?

Bij Repowered hebben we de afgelopen jaren veel kennis opgedaan in regionale vraagstukken om lokaal efficiënter hernieuwbare energie optimaal te benutten. Een Smart Energie Hub (SEH) is een conceptueel model en biedt kansen voor de regionale energietransitie. Neem contact met ons op om meer te weten te komen over de kansen van een SEH. 

Energie-verduurzaming vraagstukken?

Grootverbruikers van energie staan voor de uitdaging om minder energie te verbruiken en slimmer energie in te kopen dan wel zelf op te wekken. Door meer flexibiliteit te creëren binnen een energiesysteem wordt vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd. Onze FlexCheck brengt kansen in kaart om het energieverbruik te optimaliseren. Neemt contact op voor de mogelijkheden van een FlexCheck.

Batterij en/of waterstof inzetten?

Door de inzet van energieopslag (batterij en/of waterstof) wordt duurzaam opgewekte energie beter ingezet voor eigen doeleinden. Repowered adviseert bij de dimensionering en de inzet van de energieopslag capaciteit op basis van een strategie die vooraf gezamenlijk wordt bepaald. Het SMART-Repower platform ontsluit de energie om optimaal van de verschillende energiemarkten gebruik te maken. Benieuwd naar de kansen? Neem contact met ons op voor een verkennend gesprek.

FlexCheck

Waar wilt u een flexcheck voor aanvragen?*

Parkorientatie

Wat we hebben gedaan.